Ngày 30/12, tỉnh hoà bình ghi nhận thêm 39 ca mắc mới covid-19

NGÀY 30/12, TỈNH HOÀ BÌNH GHI NHẬN THÊM 39 CA MẮC MỚI COVID-19

Ca mắc mới trong ngày: 39 trường hợp

– Thành Phố Hòa Bình: Ghi nhận 14 trường hợp mắc COVID-19 trong đó: 07 trường hợp F1 trong khu cách ly tập trung làm test nhanh có kết quả dương tính, 04 trường hợp F1 test nhanh dương tính, 01 trường hợp F1, 01 trường hợp cộng đồng có triệu chứng làm test nhanh dương tính, 01 trường hợp là cán bộ trạm y tế phường Quỳnh Lâm chuyên trách phòng chống dịch hỗ trợ lấy mẫu làm test nhanh kết quả dương tính;

– Huyện Kim Bôi: Ghi nhận 10 trường hợp mắc COVID-19 trong đó: 01 trường hợp là F1 đi chăm F0 tại khu điều trị, 01 trường hợp F1 từ Hà Nam trở về liên quan đến ổ dịch tại khu công nghiệp Hà Nam làm test nhanh dương tính, 02 trường hợp từ Hà Nội về làm test nhanh dương tính, 01 trường hợp cộng đồng làm test nhanh dương tính, 05 trường hợp F1 đã được cách ly tại nhà làm test nhanh có kết quả dương tính;

– Huyện Lương Sơn: Ghi nhận 09 trường hợp mắc COVID-19 trong đó: 01 trường hợp là công nhân được làm test nhanh tại công ty Cap Global có kết quả dương tính, 01 trường hợp là công nhân được làm test nhanh tại công ty DO SUNG có kết quả dương tính, 01 trường hợp là công nhân được làm test nhanh tại công ty Esquel có kết quả dương tính, 02 trường hợp F1 làm test nhanh có kết quả dương tính, 01 trường hợp từ Hà Nội về được làm test nhanh có kết quả dương tính, 03 trường hợp F1 đã được cách ly tại nhà làm test nhanh có kết quả dương tính,;

– Huyện Lạc Sơn: Ghi nhận 04 trường hợp mắc COVID-19 trong đó: 01 trường hợp từ huyện Lương Sơn trở về làm test nhanh có kết quả dương tính, 01 trường hợp từ bệnh viện Mắt Trung Ương trở về làm test nhanh dương tính, 01 trường hợp sau khi được cách ly tập trung tại Ban chỉ huy quân sự thành phố Hòa Bình trở về nhà được làm test nhanh dương tính, 01 trường hợp từ Hải Dương trở về làm test nhanh dương tính;

– Huyện Tân Lạc: Ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 là trường hợp F1 được làm test nhanh dương tính.

#hongbienhoabinh #hoabinh #tintuchoabinh #baohoabinh #hongbienhb #hongbienhoabinh24h #hoabinhdachieu #covithoabinh #covidhoabinh

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.