Kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (Tỉnh ủy Hòa Bình) quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn An Trường, Phó Giám đốc Sở y tế bằng hình thức khiển trách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020 còn có một số hạn chế, khuyết điểm khi chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, Nhà nước, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống tham nhũng.

Từ đó, dẫn đến việc có cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc về công tác phòng, chống tham nhũng; vi phạm quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy chưa toàn diện, chưa tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, nhất là việc kiểm tra, giám sát về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, nên hiệu quả đạt được còn hạn chế.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Sở Y tế nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, kết quả kiểm điểm báo cáo về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 30.1.2022.

Với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Nguyễn An Trường đã thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tham gia kinh doanh thuốc tân dược là ngành nghề mà đồng chí được phân công quản lý trực tiếp, vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; những việc đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.

Vi phạm của đồng chí Nguyễn An Trường làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ các quy định của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn An Trường bằng hình thức Khiển trách.

Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật hành chính đối với đồng chí Nguyễn An Trường đảm bảo đồng bộ với thi hành kỷ luật Đảng.

Nguồn:
Laodong.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button