Kim Bôi – Hòa Bình: Hàng loạt vi phạm đất đai gây lãng phí tài nguyên, thất thu ngân sách

0

Thanh tra tỉnh Hòa Bình tiến hành thanh tra và chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc chấp hành quy định về đất đai, đầu tư, xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với 14 tổ chức và 29 cá nhân thuê đất để thực hiện dự án (D.A), thuê đất để sản xuất, kinh doanh, thuê đất để trồng cây lâu năm… trên địa bàn huyện Kim Bôi.
du an kim boi

14 tổ chức được thanh tra gồm: 9 doanh nghiệp thuê đất để thực hiện đầu tư 9 D.A, 4 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã thuê đất để tiến hành sản xuất, kinh doanh. 29 cá nhân gồm: 2 cá nhân thuê đất sản xuất, kinh doanh và 27 cá nhân thuê đất để trồng cây lâu năm.

Xin đầu tư D.A để giữ đất?

Rất nhiều doanh nghiệp xin đầu tư D.A và được thuê đất, nhưng trong nhiều năm, hoặc không tiến hành đầu tư hoặc đầu tư ì ạch. Cụ thể như:

D.A “Đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất nước khoáng và khu điều dưỡng Kim Bôi, Hòa Bình”, do Công ty Cổ phần nước khoáng Kim Bôi Hòa Bình làm chủ đầu tư, đã xây dựng nhà máy sản xuất nước khoáng, đưa vào sử dụng, sản xuất thử nghiệm nước khoáng, nhưng bị xử phạt vi phạm hành chính do thiếu giấy phép khai thác khoáng sản; khu điều dưỡng chưa đầu tư, xây dựng. Tính đến tháng 9/2019, D.A chậm tiến độ 9 năm so với đăng ký. Công ty thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đối với Nhà nước, đã bị cưỡng chế thi hành.

D.A “Khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi”, do Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Kim Bôi làm chủ đầu tư, D.A chậm tiến độ 20 tháng so với đăng ký. Công ty thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đối với Nhà nước,đã bị cưỡng chế thi hành.

D.A “Khu du lịch sinh thái và sản xuất nước khoáng”, do Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ EG làm chủ đầu tư,được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 15/4/2011, theo tiến độ đăng ký phải đưa D.A vào khai thác kinh doanh từ tháng 2/2014. Tuy nhiên, công ty không thực hiện D.A, tính đến tháng 8/2019 là 5 năm 6 tháng và 9 năm 10 tháng từ khi được giao đất, công ty không đưa đất vào sử dụng, không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất với Nhà nước.

D.A “Trại gà giống Hưng Việt”, do Công ty Cổ phần Austfeed Hòa Bình làm chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 11/10/2012, theo tiến độ đăng ký, tháng 6/2013 đưa D.A vào khai thác kinh doanh. Tuy nhiên, công ty không thựchiện D.A, đến tháng 8/2019 là 6 năm 3 tháng và 6 năm 5 tháng kể từ ngày nhận giao đất trên thực địa, không đưa đất vào sử dụng, vi phạm khoản 3, Điều 12, Luật Đất đai năm 2013.

D.A “Khu du lịch dịch vụ thương mại và khách sạn suối khoáng Kim Bôi – Sông Đà”, do Liên doanh Công ty Cổ phần Dịchvụ thương mại và phát triển năng lượng và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Sông Đà, tính đến tháng 9/2019 chậm tiến độ 16 tháng.

2 D.A không triển khai đầu tư, chậm tiến độ, không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất với Nhà nước, đã bị chấm dứt hoạt động là D.A “Đầu tư xây dựng trường trung cấp nghề phát triển nông thôn Thiên Phú”, do Công ty TNHH Tài chính kinh tế Thiên Phú làm chủ đầu tư, và D.A “Trồng cây lâu năm”, do Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Tiến làm chủ đầu tư.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ rõ trách nhiệm đối với các tồn tại, vi phạm trên thuộc các chủ đầu tư D.A, Sở Tài nguyên và Môi trường trong quản lý đất đai, xử lý các trường hợp không đưa đất vào sử dụng đầu tư D.A trong thời gian dài, gây lãng phí tài nguyên đất; Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quản lý đầu tư, xử lý các trường hợp không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện D.A theo tiến độ đăng ký.

Tổ chức, cá nhân thuê đất vi phạm không ít

Công ty TNHH nước khoáng Kim Bôi Hòa Bình, Hợp tác xã Dịch vụ điện năng xã Sào Báy, Công ty TNHH nông sản Kim Bình, chưa thực hiện đăng ký biến động đất đai, vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 170, Luật Đất đai năm 2013. Công ty TNHH nước khoáng Kim Bôi Hòa Bình chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Công ty TNHH nông sản Kim Bình quản lý đất thiếu trách nhiệm, để cá nhân lấn chiếm xây dựng nhà ở. Công ty Cổ phần phát triển dược Hòa Bình cho thuê lại ki ốt không đúng với quyết định cho thuê đất và hợp đồng thuê đất, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất với Nhà nước.

Một số hồ sơ thuê đất của cá nhân thiếu trích lục bản đồ địa chính thửa đất, hoặc trích đo địa chính thửa đất, trách nhiệm thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Bôi.

Một số cá nhân được thuê đất đã nhiều năm nhưng không đưa đất vào sử dụng, nợ tiền thuế đất, sử dụng đất sai mục đích như xây dựng công trình không phép hoặc cho người khác thuê lại.

Có 8 cá nhân còn nợ gần 50 triệu đồng tiền thuê đất, 3 cá nhân thuê đất hết chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất 5 năm chưa được điều chỉnh lại đơn giá thuê đất, trách nhiệm thuộc Chi cục Thuế huyện Kim Bôi.

Cơ quan Thanh tra đã kiến nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư của 3 doanh nghiệp là Công ty CP đầu tư thương mại dịch vụ EG, Công ty CP Austfeed Hòa Bình, Công ty TNHH tài chính kinh tế Thiên Phú. Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chấm dứt hoạt động 2 dự án của Công ty CP đầu tư thương mại dịch vụ EG và Công ty CP Austfeed Hòa Bình.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân có vi phạm, tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra thực hiện nghiêm Luật Đất đai năm 2013; trường hợp nào không có khả năng thực hiện D.A, đề nghị trả lại đất cho Nhà nước. Yêu cầu UBND huyện Kim Bôi xử lý đối với các trường hợp xây dựng công trình trái phép, lấn chiếm đất, thu hồi đất của cá nhân trả lại đất; làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tiến đối với trường hợp để thôn 168 xây dựng nhà văn hóa trên đất của doanh nghiệp…

Theo: Thanhtra.com.vn

Bạn cũng có thể thích