Hòa Bình triển khai loạt biện pháp nâng cao chỉ số PCI

Theo Chỉ thị vừa được UBND tỉnh Hòa Bình ban hành, tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành chức năng và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

hoa binh trien khai loat bien phap nang cao chi so pci
Tỉnh Hòa Bình sẽ rà soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng công chức, viên chức, nhất là tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, huyện, thành phố…

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ để nâng cao chất lượng công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của địa phương.

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị được giao là đầu mối chỉ đạo và triển khai các chỉ số thành phần phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 10/1/2022 của Chính phủ; Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu CTMTĐTKD, NCNLCT tỉnh Hòa Bình năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-UBND, ngày 20/1/2022 của UBND tỉnh…

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cần khẩn trương triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả, đảm bảo duy trì, phát huy 37 chỉ tiêu nhỏ năm 2021 có thứ hạng từ 01 – 31 so với các tỉnh, thành phố, không để tụt hạng; cải thiện thứ bậc đối với chỉ tiêu nhỏ năm 2021 có thứ hạng từ 32 trở xuống, nhất là đối với các chỉ tiêu đang đứng ở cuối bảng xếp hạng, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về thứ hạng các chỉ số thuộc trách nhiệm cơ quan, đơn vị mình.

Cùng với đó, cần rà soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng công chức, viên chức, nhất là tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và huyện, thành phố, các sở, ngành, phòng ban thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, cần đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức, từng đơn vị và phương pháp đánh giá chất lượng công chức, viên chức nhằm nâng cao trách nhiệm, thái độ ứng xử làm việc của đội ngũ cán bộ tiếp xúc làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp. Nghiêm túc, kiên quyết thay thế những người không đủ năng lực, trình độ và phẩm chất; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương công chức trong thực thi công vụ…

Năm 2021, chỉ số PCI tỉnh Hòa Bình đạt 57,16 điểm, đứng thứ 62/63 tỉnh, thành phố; đứng thứ 13/14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Đây là điểm số thấp nhất trong 5 năm trở lại đây của địa phương này.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do tác động của COVID-19, tỉnh Hòa Bình cũng đã thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân của chỉ số CPI đứng ở vị trí thấp là do yếu tố chủ quan. Trong đó, người đứng đầu một số sở, ngành, địa phương chưa nhận diện được trách nhiệm của cơ quan đơn vị mình trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh cấp tỉnh.

Việc rà soát, xây dựng, cắt giảm thủ tục hành chính chưa thực chất; mối quan hệ giữa các ngành, địa phương trong liên thông giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp chưa được thường xuyên, kịp thời, hiệu quả không cao…

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.