Hòa Bình triển khai kế hoạch ứng vốn, vay vốn cho các dự án sử dụng vốn trong năm 2022

Mới đây, Quỹ đầu tư phát triển Hòa Bình đăng ký kế hoạch ứng vốn từ Quỹ phát triển đất và vay vốn Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hòa Bình năm 2022.

Để có cơ sở cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hòa Bình, Quỹ đã có văn bản gửi đến UBND các huyện, thành phố đề nghị đăng ký kế hoạch sử dụng vốn từ Quỹ phát triển đất và Quỹ đầu tư phát triển tỉnh năm 2022 cho các dự án thuộc đối tượng ứng vốn, vay vốn trên địa bàn huyện, thành phố.

Sau 3 năm thành lập, đến nay Quỹ đã hoàn thiện khung pháp lý hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Hòa Bình; xây dựng điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ, chức năng nhiệm vụ của cơ quan điều hành, quy chế tuyển dụng, các quy chế quy trình cho các hoạt động nghiệp vụ như: Quy chế cho vay, quy chế thẩm định, quy chế đảm bảo tiền vay, quy chế xử lý rủi ro, quy chế đầu tư trực tiếp, quy chế ủy thác và nhận ủy thác.

Với vai trò là một tổ chức tài chính của tỉnh, thực hiện chức năng đầu tư phát triển và đầu tư tài chính, Quỹ đầu tư phát triển Hòa Bình đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Nguồn:
Nguồn: baoxaydung.com.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button