Hòa Bình: Kiểm điểm trách nhiệm 146 tập thể, 342 cá nhân

0

Năm 2019, toàn ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã triển khai 120 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 8 cuộc thanh tra đột xuất tại 396 đơn vị.

thanh pho hoa binh

Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý tài chính, điều hành và sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp trong việc quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Riêng Thanh tra tỉnh triển khai 14 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch thanh tra năm và 2 cuộc thanh tra đột xuất. Thanh tra các huyện, thành phố triển khai 69 cuộc thanh tra hành chính trong đó có 5 cuộc thanh tra đột xuất. Thanh tra các sở, ban, ngành triển khai 35 cuộc thanh tra hành chính, có 1 cuộc thanh tra đột xuất.

Các cơ quan thanh tra đã kết thúc 112 cuộc thanh tra (có 7 cuộc thanh tra đột xuất, 2 cuộc thanh tra năm trước chuyển sang). Qua thanh tra bước đầu phát hiện 158 đơn vị có sai phạm với số tiền trên 8 tỷ đồng, quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 3,9 tỷ đồng, yêu cầu giảm trừ, loại khỏi giá trị khi nghiệm thu, thanh toán số tiền 2,5 tỷ đồng, yêu cầu thi công bổ sung với giá trị 178,4 triệu đồng, yêu cầu thi công lại với giá trị 583,8 triệu đồng, yêu cầu giảm cấp phát số tiền 114,2 triệu đồng, xử lý khác số tiền 568,5 triệu đồng; yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của 146 tập thể và 342 cá nhân…

Lực lượng thanh tra chuyên ngành triển khai và tiến hành 57 cuộc thanh tra tại 383 đơn vị và 509 cuộc kiểm tra chuyên ngành (có 10 cuộc kiểm tra đột xuất) đối với 797 cá nhân và 1.194 tổ chức về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành. Qua thanh tra phát hiện 64 đơn vị, tổ chức có vi phạm, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 52 tổ chức với số tiền 573,7 triệu đồng, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt 1 tổ chức với số tiền 658,5 triệu đồng.

Kết thúc 509 cuộc kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 483 tổ chức và 534 cá nhân có vi phạm, tiến hành lập 1.017 biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt đối với 483 tổ chức với số tiền 2,2 tỷ đồng và 534 cá nhân với số tiền 2,5 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 105 trường hợp, tịch thu 30,216m3 gỗ các loại, 6.540kg lâm sản khác, tiêu hủy 148 đầu sách với 219 bản sách các loại…

Theo: Thanhtra.com.vn

Bạn cũng có thể thích