Hòa Bình: Các cấp học trên địa bàn tỉnh đều tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021

Ngày 9/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1668/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các ngành học, cấp học gồm: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 1/9/2021, riêng lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8/2021 và đều tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021.

Thời gian học kỳ I của năm học mới sẽ bắt đầu từ ngày 6/9/2021, áp dụng 18 tuần thực học đối với mầm non; tổng số 19 tuần đối với tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (trong đó 18 tuần thực học, 1 tuần dành cho các hoạt động khác).

Đối với giáo dục thường xuyên có tổng số 18 tuần, gồm 16 tuần thực học, 2 tuần dành cho các hoạt động khác.
Về thời gian học kỳ II, tổng số thời gian là 19 tuần, giáo dục mần non và giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu từ ngày 10/1/2022, kết thúc năm học vào ngày 27/5/2022.

Các cấp: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu từ ngày 17/1/2022, kết thúc năm học vào ngày 28/5/2022.

Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cũng dự kiến thời gian tổ chức các kỳ thi và xét tốt nghiệp áp dụng đối với các cấp học, ngành học.

Bao gồm: Ngày thi học sinh giỏi; ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học; ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở; ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

Thời gian nghỉ Tết âm lịch, thời gian nghỉ hè, thời gian cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và thời gian bố trí học bù do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho phù hợp.
Trường hợp xảy ra bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn hoặc trường hợp đặc biệt khác, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường và kéo dài thời gian năm học đảm bảo theo quy định.

Các ngày nghỉ lễ, tết trong năm học được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm./.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button