Hòa Bình: Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch mới nhất đối với người về từ khu vực có dịch Covid-19

Ngày 11/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hòa Bình đã ban hành Công văn số 163/CV-BCĐ về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch Covid-19.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh giao Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố thực hiện các nội dung:

* Đối với những người đến, về từ các khu vực có dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo CT 16/CT-TTg

– Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện): Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

– Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19:

+ Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo.
+ Thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.
+ Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp chịu trách nhiệm thẩm định về điều kiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, đảm bảo không lây nhiễm bệnh ra cộng đồng, tổ chức cách ly y tế tập trung nếu không đảm bảo điều kiện cách ly y tế theo quy định.
– Riêng các trường hợp trở về từ huyện Lương Sơn: Tự theo dõi sức khỏe, luôn thực hiện Thông điệp 5K.
* Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (trừ F1, F2)
– Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19: Tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày đến/về địa phương. Luôn thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

– Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19:

+ Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 03 ngày kể từ ngày đến/về địa phương. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.
Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu và ngày thứ 03 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.
+ Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp chịu trách nhiệm thẩm định về điều kiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, đảm bảo không lây nhiễm bệnh ra cộng đồng, tổ chức cách ly y tế tập trung nếu không đảm bảo điều kiện cách ly y tế theo quy định.

* Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực có dịch: Không phải thực hiện cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế (theo Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 và Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế).

* Đối với người nhập cảnh vào Việt Nam, người nhập cảnh đã tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 hoặc khỏi bệnh Covid-19 tại nước ngoài: Thực hiện cách ly y tế theo nội dung tại các Công văn số 4995/BYT-DP ngày 20/9/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời người nhập cảnh vào Việt Nam; Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19; Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19; Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19.

* Các trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tập trung theo Công văn số 5816/VPUBND-KGVX ngày 24/7/2021: Tiếp tục thực hiện theo nội dung Công văn số 5816/VPUBND-KGVX ngày 24/7/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button