Dừng đầu tư cao tốc Hòa Bình- Mộc Châu theo hình thức PPP

UBND tỉnh Sơn La vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức PPP và chuyển hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La kiến nghị Thủ tướng cho chủ trương dừng thực hiện dự án theo hình thức PPP theo Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ và cho phép thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Liên quan đến phương án đầu tư theo Luật Đầu tư công, UBND tỉnh Sơn La đề xuất tách dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu thành 3 dự án độc lập.

Trong đó, dự án số 1 (từ Km0 đến Km19) sẽ thực hiện theo hình thức đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do tỉnh Hòa Bình thực hiện.

Dự án số 2 (từ Km19 đến Km53) thực hiện theo hình thức đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn hợp pháp khác do tỉnh Hòa Bình thực hiện.

Dự án số 3 (từ Km53+00 đến cuối tuyến) sẽ thực hiện theo hình thức đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do tỉnh Sơn La thực hiện.

Nguồn:
CAND.com.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button